Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu

MOBBİG, tüm mimarlık okullarının doğal üyesi olduğu ve ortak konularını, sorun ve başarımlarını paylaşma, düşünce alışverişinde bulunma, işbirlikleri kurma, birlik olma ve birlikte davranma gereksinimini duyan bölüm başkan ve temsilcilerinin gönüllü katılımı ile yaşayan bir iletişim ortamıdır. Katılımcıları, önceleri daha sık görülen, bölüm başkanlarının değişmesine bağlı olarak, giderek de sayıları artan yeni bölümler ile yenilenmektedir. Gönüllü katılım ve sorumluluk duygusu ile sürdürülen MOBBİG’in işleyişine ilişkin olarak, 27. MOBBİG ile başlayan bazı düzenlemeler yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi tarafından 5-6 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen 32. MOBBİG Toplantısı’nda kabul edilen ve MOBBİG Tüzüğünü temel alan yeni Çalışma Esasları, toplantıların koordinasyonu ve yürütülmesi ile komisyon ve çalışma gruplarının işleyişini düzenlemiştir. MOBBİG, amacı, kimliği ve sınırlı sağlanabilen olanakları ile özgün bir model oluşturmuştur. Katılımcılarının temsil ettiği eğitim kurumları tarafından tanınıyor olması sayesinde sürdürülebilmekte ve  kurumsal bir varlık olarak tanımlanabilmektedir.

MOBBİG 38 / ODTÜ Toplantısı – 08 Mayıs 2014 – Prof. Dr. Selahattin Önür’ün “Örgütsel Atalet” paneli için “MOBBİG Ne, Ne Değil?” başlıklı sunuşundan.