MOBBİG – Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu

Amaç: Mimarlık eğitimi yapan kurumlar arasında diyalog ortamının oluşturulması, iletişimin sağlanmasıdır.

Niteliği: Bir karar organı olmaktan çok, bir danışma organıdır.

Katılımcılar: Mimarlık Bölüm Başkanları ve/veya yardımcıları, veya önerilen temsilcilerdir.
Görev süresi bitmiş olan bölüm başkanı, toplantıya yeni başkanla birlikte katılır. Çeşitli konular için oluşturulan komisyonlar da toplantılara davet edilebilir.

Süresi: Yılda en az iki kez toplanır.

Yeri: Her toplantı farklı bölümlerin evsahipliğinde yapılır.

Gündemin saptanması: Toplantının yapıldığı bölüm tarafından  yürütülür. Toplantıda alınan kararlar o bölümün sekreteryası tarafından diğer bölümlere iletilir. Ayrıca uygun görülen kişi ve kurumlara toplantı sonuçları bir rapor halinde ulaştırılır.

Başkan: Toplantının yapıldığı bölümün başkanı, toplantı başkanıdır.

Etkinlikleri: Bülten, yurtdışı ilişkiler, yaz okulları, v.b. Tüm bu etkinlikler için alt gruplar da oluşturulabilir.

Yürürlük: Bu yönerge 10 Mayıs 1996’da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapılan MOBBİG II. toplantısında, katılan tüm bölüm başkanları tarafından onaylanmıştır.