Koordinasyon kurulu üyeleri:

Prof.Dr. FATMA CÂNÂ BİLSEL – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
bilsel@metu.edu.tr

Doç.Dr. HAYRİYE NİSA SEMİZ – Abdullah Gül Üniversitesi
nisa.semiz@agu.edu.tr

Prof. Dr. Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL – Çankaya Üniversitesi
gharputlugil@cankaya.edu.tr