Mobbig sayfası IYTE Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenmektedir. İçerik, yükleme talebiniz ve önerileriniz için Prof. Dr. Koray Korkmaz veya Ar. Gör Deniz Canaran’a e-posta atabilirsiniz.

Prof. Dr. Koray Korkmaz
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
koraykorkmaz@iyte.edu.tr

Ar. Gör. Deniz Canaran
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
denizcanaran@iyte.edu.tr