27. Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı, 6–7 Kasım 2008 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER

Düzenleme Komitesi:

 • Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER
 • Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
 • Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL
 • Arş.Gör. S. Emre PUSAT
 • Arş.Gör. Ezgi KORKMAZ
 • Arş.Gör. Aslı ÖZÇEVİK
 • Arş.Gör. Tuğçe ŞİMŞEKALP ERCAN

Toplantı programı

Katılımıcı listesi

Sunuşlar:

 • Bireysel Gelişimin Sürekliliği ve Mimarlık Eğitiminin Süreç
  İçindeki Yeri / Prof. Dr. Nur ESİN, İTÜ
 • 11. EAAE’nin Ardından / Yrd. Doç. Dr. S. Müjdem VURAL, YTÜ
 • Mimarlık Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar / Prof. Dr. Semra AYDINLI, İTÜ
 • Lisansüstü Çalışma Grubu sunumu / Prof. Dr. Semih ERYILDIZ, İAÜ- Öğr. Gör. Dr. Fulya ÖZMEN, GÜ
 • Çift Anadal Çalışma Grubu sunumu / Doç. Dr. Zeynep ULUDAĞ, GÜ
 • Mimarlık Eğitimi Çalışma Grubu sunumu / Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR, GÜ
 • Meslek Pratiği, Mesleğe Kayıt ve Kabul Çalışma Grubu sunumu / Prof. Dr. Orhan HACIHASANOĞLU, İTÜ
 • Meslek Pratiği ve Mesleğe Kabul Kurulu / Necip MUTLU, Mimarlar Odası Genel Sekreteri
 • Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Çalışma Grubu sunumu / Prof Dr. Zafer ERTÜRK, İKÜ

Toplanti Oturumlarinin Özet Tutanaği

Mobbig 28 İçin Komisyonlar Listesi

Toplantı Fotoğrafları

Sonuç Raporu/Bildirgesi