34. MOBBİG toplantısı 03‐04 Mayıs 2012 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Trabzon’da düzenlenmiştir.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ali ASASOĞLU

Toplantı programı

Sunuşlar:

 • “MOBBİG Tarihçesi” /Doç. Dr. Selahattin ÖNÜR (Ortadoğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Çetin TÜRKÇÜ (İzmir Üniversitesi), Prof. Dr. Nur ESİN (Okan Üniversitesi)
  “Bologna Süreci’yle Mesleki Yeterlilikler Direktifi Arasındaki Bağlantısızlık ve Mimarlık Eğitimi Açısından Çözüm Arayışları” /Doç. Dr. Emel AKÖZER (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
 • “Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyoları Üzerine Bir İnceleme” / Dr. Çiğdem CANBAY TÜRKYILMAZ (Yıldız Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Tolga AKBULUT (Yıldız Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Rengin ÜNVER (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • “Bologna Süreci ve 6111 Sayılı Yasanın Yan Dal ve Çift Anadal Yönetmeliklerine Etkisi” / Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU (İstanbul Kültür Üniversitesi), Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU (İstanbul Kültür Üniversitesi)
 • “Mimarlık Eğitiminde Staj” / Yrd. Doç. Dr. Candan ÖZÜLKE (Maltepe Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Demet MUTMAN (Maltepe Üniversitesi)
  Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ (Maltepe Üniversitesi)
 • “Mimari Tasarım Stüdyosunda Disiplinlerarası Yaklaşımlar”
  Yrd. Doç. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL (Melikşah Üniversitesi)
 • “Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri” / Prof. Dr. Ahmet ALKAN (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Murat TAŞ (Uludağ Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Göksenin İNALHAN (İstanbul Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCEOĞLU (Anadolu Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Fatih CANAN (Selçuk Üniversitesi)
 • “Mimarlık Eğitiminde Kalite için Kurumsal Yapılar Sistemi” / Prof. Dr. Orhan HACIHASANOĞLU (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Sonuç Raporu/Bildirgesi