1.Sıra: Kerim Çınar (Selçuk Üniversitesi); Neriman Şahin Güçhan (ODTÜ); Necdet Teymur (ODTÜ); Mine İnceoğlu (İTÜ); ………..;Aydan Balamir (ODTÜ); ……… 2.Sıra: İbrahim Numan (DAÜ-KKTC); Çetin Türkçü (DEÜ); ……….(Dicle Üniversitesi) 3.Sıra: Harun Özer (YDÜ-KKTC); Erdal Atasagur (UAÜ-KKTC); Sina Berköz (MSÜ) 4.Sıra: Türköz Kolozali (YDÜ-KKTC); Orcan Gündüz (DEÜ); ………; 5.Sıra: …………..; ………….; ………….; Ali Cengizkan (ODTÜ)

4. MOBBİG toplantısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde 02-03 Mayıs 1997 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Ali Cengizkan

Düzenleme Komitesi:

  • Öğr. Gör. Ali Cengizkan
  • Doç. Dr. Abdi Güzer
  • Yard. Doç. Dr. Neriman Şahin
  • Doç. Dr. Aydan Balamir
  • Öğr. Gör. Türel Saranlı
  • Ar. Gör. Zeynep Aktüre
  • Ar. Gör Güliz Bilgin
  • Ar. Gör Ömür Harmanşah

Genel Bilgi

Sunuşlar:

MOBBİG 4 Toplantı Tutanak Kitapçığı