5. MOBBİG toplantısı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde 07-08 Kasım 1997 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Şinasi Aydemir

Düzenleme Komitesi:

  • Prof. Dr. Şinasi Aydemir
  • Prof. Dr. Zafer Ertürk
  • Yard. Doç. Hamiyet Özen
  • Araş. Gör. Semiha Yılmazer

Ön Yazışma

Toplantı programı

Genel Bilgi

Sonuç Raporu/Bildirgesi

Tutanak