31. MOBBİG toplantısı Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 27-28 Ekim 2010 tarihlerinde Amasya’da gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanı : Yrd.Doç.Dr. Yaşar Bahri ERGEN

Düzenleme Komitesi:

 • Başkan : Yrd.Doç.Dr. Yaşar Bahri ERGEN  – Dekan Yardımcısı
 • Sekreter: Araş.Gör. Fazilet KOÇYİĞİT               
 • Üniversite iletişimi : Rana LADİKLİ – Rektör Özel Kalem Md.                      
 • Komite : Yrd.Doç.Dr. Okan Murat DEDE- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd., Araş.Gör. Can BOYACIOĞLU, Araş.Gör. Aslı ALTANLAR, Araş.Gör. Zeynep ÖZDEMİR, Araş.Gör. Mustafa ERGEN

Toplantı programı

Sunuşlar:

 • “Mimari Stajda Rotasyon Için Bir Model – Deneme Önerisi Ve Mimarlık Okulları Ortak Staj Protokolü” Çalışmasının Önümüzdeki Döneme Dair Gelişmeleri Üzerinde Öneriler / Mimar Metin Karadağ
 • Mimarlık Okulları Sayısal Very Tabanı ( MOSAV) Tanıtımı Ve Paylaşıma Açılma Sürecinin Başlatılması / Doç. Dr. Esra Fidanoğlu
 • Mimarlık Bölümlerinin Açılma Kriterleri / Yrd. Doç. Ibrahim Bakır
 • “YTÜ Mimarlık Bölümü Miak Akreditasyon Süreci Üzerine Izlenimler” / Eğitim Komisyonu
 • “Mimarlık Eğitiminde Dersler Ve Tarihçeleri” Çalışmasının Uluslararası Bir Yarışma Olarak Yeniden Düzenlenmesi Süreci / Mimar Metin Karadağ
 • Meslek Kayıt Kabul Kurulu Komisyon Raporu / Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
 • DEÜ Mimarlık Bölümü’nde Bologna Sürecine Yönelik Yapılan Çalışmalar / Eğitim Komisyonu
 • MOBBİG Toplantıları Hakkında Kronolojik Açıklama / Prof. Dr. Selahattin Önür
 • Mimarlık Eğitiminde Bologna Süreci / Prof. Dr. Gülen Çağdaş
 • Tasarım Meslek Gruplarının Eğitim Birlikteliğinin Gerekliliği / Yrd. Doçç. Dr. Yaşar Bahri Ergen
 • Tarihi Anadolu Mimarisinin ve Kentlerinin Korunması ile İlgili bir Çalışma Grubunun Kurulması / Prof. Dr. İhsan Mungan

Sonuç Raporu/Bildirgesi