33. MOBBİG Toplantısı, 06-07 Ekim 2011 tarihleri arasında Süleyman
Demirel Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Isparta’da düzenlenmiştir.

Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Ş. Gülin BEYHAN

MOBBİG Komisyon ve Çalışma Gruplarına Çağrı

Toplantı programı

Sunuşlar:

  • Mimarlık Eğitiminin Geleceği” / Prof. Dr. Tayfun Taner (Yaşar Üniversitesi)
  • “TYYÇ Kapsamında Türkiye’deki Mimarlık Eğitimine Genel Bir Bakış” / Mimarlık Eğitimi Komisyonu: Prof. Dr. Rengin Ünver (Yıldız Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Eti Akyüz Levi (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Gülen Çağdaş (İstanbul Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi), Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız (Maltepe Üniversitesi) Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu (İstanbul Kültür Üniversitesi), Prof. Dr. Çetin Türkçü (İzmir Üniversitesi)
  • “Güncel Gelişmelerin Mimarlık Eğitim Programlarında İrdelenmesi” / Mimarlık Ortamındaki Gelişmelerin Mimarlık Eğitimi ile Etkileşimi Çalışma Grubu: Prof. Dr. Eti Akyüz Levi (Dokuz Eylül Üniversitesi), Arş. Gör. Dr. Didem Altun (Dokuz Eylül Üniversitesi), Arş. Gör. Ayça Tokuç (Dokuz Eylül Üniversitesi)
  • “Mimarlık Bölümlerinde Çift Dal, Yan Dal, Dikey Geçiş Uygulamaları ” / Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu ve Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu  (İstanbul Kültür Üniversitesi)
  • “Mimarlık Bölümlerinin Kuruluşunda ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşullar” / Mimarlık Bölümlerinin Kuruluşunda ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşullar Çalışma Grubu: Yrd. Doç. Dr. Yaşar Subaşı Direk (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet İnceoğlu (Anadolu Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bahri Ergen (Amasya Üniversitesi)
  • “Mimarlık ve Eğitim Kurultayı -VI Hazırlık Çalışmalarının Durumu ve Gelişimi” / Prof. Dr. Çetin TÜRKÇÜ (İzmir Üniversitesi)
  • “Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri” / Akademik Yükseltme ve Atama Çalışma Grubu: Doç. Dr. Murat Taş (Uludağ Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Göksenin İnalhan (İstanbul Teknik Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet İnceoğlu (Anadolu Üniversitesi)
  • “Mimari Koruma ve Restorasyonda Eğitimin Rolü” / Tarihi Çevre Koruma Konusunun Mimarlık ve Mühendislik Eğitimindeki Durumunu Araştırma Çalışma Grubu: Prof.Dr. Bilge IŞIK (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)
  • “Türkiye Mimarlık Okullarının Mimarlık Eğitimi İçin Avrupa Ortaklığı  (EAAE – European Association for Architectural Education) İle İlişkisine Ait  Gelişmeler” / Doç. Dr. Esra Fidanoğlu (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Sonuç Raporu/Bildirgesi