37.MOBBİG toplantısı “EŞİK” teması ile Girne Amerikan Üniversitesi ev sahipliğinde 04 – 5 Ekim 2013 tarihlerinde Girne’de gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Shahin Keynoush

Toplantı programı

Sunuşlar:

 • “Mimarlık Eğitiminde Uzaktan Erişim ve İşbirliği” / Prof. Dr. Gülen Çağdaş, Yrd. Doç. Dr. Mert Nezih Rifaioğlu
 • Maltepe Üniversitesi Bütünleşik Tasarım Eğitimi Modeli ve
  Uygulamaları” / Prof. Dr. Emre Aysu, Prof. Dr. Tülin Görgülü, Prof. Dr. Hülya Turgut, Yrd. Doç. Dr. Esra Sakınç
  “Türkiye ve Avrupa’da Lisansüstü Eğitimi” / Prof. Dr. Çiğdem Polatoğlu, Prof. Dr. Rengin Ünver, Prof. Dr. Eti Akyüz Levi, Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu, Prof. Dr. Gülen Çağdaş, Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Doç. Dr. Nazan Kırcı, Doç. Dr. Ayşen Çelen Öztürk
 • Bologna Reformları ve Sektörel Meslekler – Mimarlık Eğitimi Çalışma Grubu Sunumu / Doç. Dr. Emel Aközer, Prof. Dr. Sevgi Lökçe, Prof. Dr. Selahattin Önür “Mesleki Yeterlilikler Direktifi’nin Modernizasyonu Sürecinde Akademik Alanın ve Meslek Alanının Farklılaşan Öncelikleri” / Doç. Dr. Emel Aközer, Prof. Dr. Sevgi Lökçe Stajda Kalite ve Değerlendirme Çalışma Grubu Sunumu / Yrd. Doç. Dr. Demet Mutman, Yrd. Doç. Dr. Candan Ilgın Özülke, Öğr. Gör. Sedef Özçelik
  Mimarlık Eğitiminde Staj: Değerlendirme Raporu” / Yrd. Doç. Dr. Demet Mutman, Yrd. Doç. Dr. Candan Ilgın Özülke, Öğr. Gör. Sedef Özçelik
 • Mimarlık Meslek Etiği Ve Hukuku Çalışma Grubu Sunumu / Prof. Dr. Nezih Ayıran, Yrd. Doç. Dr. Hossein Sadri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Atakara, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır
 • “Mimarlıkta ve Mimarlık Eğitiminde Meslek Etiği ve Hukuku” Prof. Dr. Nezih Ayıran, Yrd. Doç. Dr. Hossein Sadri, Yrd. Doç. Dr. Cemil Atakara
  Mimarlık Bölümleri Bilgi Güncelleme Çalışma Grubu Sunumu / Doç. Dr. Özlem Erdoğdu Erkarslan, Prof. Dr. Eti Akyüz Levi, Doç. Dr. Nilay Coşgun
 • “Türkiyedeki Mimarlık Okullarında Niceliksel Yaklaşım” / Doç. Dr. Özlem Erdoğdu Erkarslan, Prof. Dr. Eti Akyüz Levi, Doç. Dr. Nilay Çoşgun
 • Yeni Açılan Bölümlerin Eğitim Programlarına Yönelik Sunumlar / Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Zeynep Onur, Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Nuran Pilehvarian, Dr. Çiğdem Canbay Türkyılmaz, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık Bölümü Yrd. Doç. Dr. M. Sedat Bekiroğlu
 • “MİAK Koşullar Belgesi 2013 – Mezunun Kazanması Gereken Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler Bölümü Bilgilendirmesi” / Prof. Dr. Nur Esin, Prof. Dr. Füsun Alioğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Akreditasyon Deneyimleri Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Akreditasyon Deneyimleri Prof. Dr. Rengin Ünver, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Akreditasyon Deneyimleri Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk

Bologna Reformları ve Sektörel Meslekler – Mimarlık Eğitimi Çalışma
Grubu Raporu

Bologna Reformları ve Sektörel Meslekler – Mimarlık Eğitimi Çalışma
Grubu Raporu Özeti