32.MOBBİG toplantısı 5‐6 Mayıs 2011 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Kayseri’de düzenlenmiştir.

Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİ

Toplantı programı

Sunuşlar:

 • “MOBBİG XXXII katılımcılarının tanıtılması ve MOBBİG XXXI Sonuç Bildirgesinin okunması” / Yrd. Doç. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL
 • “MOBBİG Genel Çalışma Esasları Çalışma Grubunun Sunumu” / Prof. Dr. Orhan HACIHASANOĞLU
 • “Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Komisyonu Tarafından Hazırlanan TC Yükseköğrenim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) Yer Alan Düzenlemeler” / Prof. Dr. Rengin ÜNVER
 • “MİAK Akreditasyon Süreçleri Hakkında Bilgilendirme” / Doç. Dr. Selehattin ÖNÜR
 • “Mimarlık Eğitimi Kurultayı VI Hakkında Bilgilendirme” / Prof. Dr. Çetin TÜRKÇÜ
 • “Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programları” / Yrd. Doç. Dr. KEMAL Reha KAVAS, Yrd. Doç. Ece POSTALCI
 • “Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi FARABİ Değişim Programının Değerlendirmesi” / Yrd. Doç. Dr. Sema SERİM
 • “Teknoloji Fakülteleri ve Meslek Yüksek Okullarında Kurulması Muhtemel Mimarlık Programları ve Bölümleri” / Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bahri ERGEN
 • “Mimarlık Eğitimi ve İstihdam İlişkisi” / Doç. Dr. Özlem ERDOĞDU ERKARSLAN
 • “Mimarlık Eğitimine Yeni Başlayan Bölümlerin Karşılaştığı Sorunlar ve/ Bologna Sürecinin Bu Bölümlere Etkisi” / Yrd. Doç. Dr. Yaşar SUBAŞI DİREK
 • “Tasarım Eğitiminde İnformal Etkinliklerin Önemi & YTÜ Mimarlık Bölümü Çalışmaları” / Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
 • “Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin Tasarım Eğitiminde Yeniden Yapılanması” / Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ
 • MİAK Sunuşu

Toplantı Kayıtları

Sonuç Raporu/Bildirgesi ve Katılımcı Listesi