36. MOBBİG toplantısı, Maltepe Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümleri’nin (Türkçe ve İngilizce) ev sahipliğinde, 02 – 04 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ – Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ

Komisyon ve Çalışma Grupları ile Üyeleri

Komisyon ve Çalışma Gruplarına Çağrı

Toplantı Programı

Sunuşlar:

 • Mimarlık Eğitim Komisyonu Sunumu /Prof. Dr. Rengin ÜNVER, Prof. Dr. Eti AKYÜZ LEVİ, Prof. Dr. Gülen ÇAĞDAŞ, Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU, Prof. Dr. Demet Irklı ERYILDIZ, Prof. Dr. Mehmet Şener KÜÇÜKDOĞU, Doç. Dr. Çiğdem POLATOĞLU
 • “Mimarlık Eğitiminde Bilişim Teknolojileri” /Prof. Dr. L. Figen Gül, Prof. Dr. Gülen Çağdaş, Prof. Dr. T. Nur Çağlar, Doç. Dr. Murat Gül
 • “Mimarlık Okullarında Diploma Projeleri Üzerine Bir Durum Değerlendirmesi” / Doç. Dr. Çiğdem Polatoğlu, Yrd. Doç. Dr. Tolga AKBULUT, Arş. Gör. Dr. Çiğdem Canbay Türkyılmaz, Prof. Dr. Rengin ÜNVER
 • Veri Tabanı Oluşturma Komisyonu Sunumu / Doç. Dr. Esra FİDANOĞLU, Doç. Dr. Nilay COŞGUN, Prof. Dr. Cana BİRSEL, Doç. Dr. Elvan ALTAN ERGUT, Doç. Dr. Yavuz TANELİ, Yrd. Doç. Dr. Hikmet GÖKMEN, Yrd. Doç. Dr.  Müjdem VURAL
 • “Veri Tabanı Oluşturma Komisyonunun Çalışmalarının Değerlendirilmesi” / Doç. Dr. Nilay COŞGUN
 • Akademik Yükseltme ve Çalışma Grubu Sunumu / Prof. Dr. Tülin Görgülü, Yrd. Doç. Dr. Güliz Özorhon, Yrd. Doç. Dr. Nilhan Vural
 • “Akademik  Yükseltme Ve Atamaya Bütünsel Bir Bakış: Sorunların Tespiti” / Prof. Dr. Tülin Görgülü, Yrd. Doç. Dr. Güliz Özorhon, Yrd. Doç. Dr. Nilhan Vural
 • Bologna Reformları ve Sektörel Meslekler – Mimarlık Eğitimi Çalışma Grubu Sunumu / Prof. Dr. Sevgi Lökçe, Prof. Dr. Selahattin ONUR, Prof. Dr. Sonay ÇEVİK, Doç. Dr. Emel Aközer
 • “Mesleki Yeterlilikler Direktifi’ndeki Değişikliklerle İlgili Yasal Süreçte Yeni Gelişmeler: TYYÇ, TYÇ ve Yükseköğretim Yasa Tasarısı İçin Taslak Öneri Bağlamında Bir Değerlendirme” / Doç. Dr. Emel AKÖZER, Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE
 • Stajda Kalite ve Değerlendirme Çalışma Grubu Sunumu / Yrd. Doç. Dr. Candan Ilgın Özülke, Yrd. Doç. Dr. Demet Mutman, Öğr. Gör. Oğuz ŞENGEZER, Öğr. Gör. Sedef Özçelik
 • “Mimarlık Eğitiminde Staj Kalitesi Ve Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Önerisi” / Yrd. Doç. Dr. Demet Mutman, Yrd. Doç. Dr. Candan Ilgın Özülke, Öğr. Gör. Sedef Özçelik

2-3 Mayıs 2013 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi’nde Yapılan Oturumların Bant Çözümleri