30. MOBBİG toplantısı Toplantısı, 20 Mayıs – 22 Mayıs 2010 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nün ev sahipliğinde Van’da düzenlenmiştir.

Bölüm Başkanı : Yrd. Doç. Dr. M. Sedat BEKİROĞLU

Toplantı programı

Sunuşlar:

  • “Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Eğitim Çalışmaları”/ Prof. Dr. Deniz İncedayı
  • “Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri Bünyesinde Olan Mimarlık Bölümlerinin Sorunları” (Akademik Atama Komisyonu)/ Prof. Dr. Güzin D. Türel
  • “Mimarlik Egitimi Ulusal Yeterlilikler Cercevesi Tasarim Sureci: Bir Arastirma ve Bir Eskiz” /Doç.Dr. Emel Aközer, Doç. Dr. Mine Özkar, Doç. Dr. Selahattin Önür
  • “YTÜ Mimarlık Bölümü Miak Akreditasyon Süreci Üzerine İzlenimler” (Eğitim Komisyonu)/ Prof. Dr. F. Rengin Ünver– Doç. Dr. Çiğdem Polatoğlu
  • “DEÜ Mimarlık Bölümü’nde Bologna Sürecine Yönelik Yapılan Çalışmalar” (Eğitim Komisyonu) / Prof. Dr. Eti Akyüz Levi- Y. Doç. Dr. Hasan Begeç
  • “Mimarlık Eğitiminde Bologna Süreci” / Prof. Dr. Gülen Çağdaş
  • “MİAK Çalışmaları İle İlgili Sunum”/ Prof. Dr. Çetin Türkçü
  • “Mimari Stajda Rotasyon için bir Model / Deneme Önerisi”/ Doç. Dr. Nuran Pilehvaran- Metin Karadağ
  • “ Mimarlık Eğitiminde Mimarlık Tarihi ve Korumaya İlişkin Dersler İle Tasarım Stüdyosu Eşgüdümü”/ Doç Dr. Burcu Özgüven
  • “Öğretim Dönemi İçinde Yer Alan Kurumlar Arası Ortak Çalışmaların Mimari Staja Kredilendirilmesi (Enez , Antakya, Cumalıkızık, Kayaköy Atölyeleri)”/ Yard. Doç. Dr. Timur Kaprol

Toplantı Bant Çözümü

Mimarlik Okullari Bölüm Başkanlari Tarafindan Üye Seçim İlkeleri

Sonuç Raporu/Bildirgesi