9. MOBBİG toplantısı Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ev sahipliğinde 04-06 Kasım 1999, tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Özer Erenman

Düzenleme Komitesi:

 • Özer Erenman
 • Sina Berköz
 • İlkay Mert
 • Özlem Eşsiz
 • Berrin Şahin
 • Ayşin Sev
 • Volkan Gür
 • Emre Osmanlığı

Toplantı programı

Katılımıcı listesi

Sunuşlar:

 • Mimarlık Lisans eğitimi düzeyi deneyim ve değerlendirmelerinin aktarılması
 • Bilim adamı yetiştirme sorunları ile ilgili olarak her bölümün deneyim ve vardıkları sonuçların aktarılması
 • Lisans, Yüksek Lisans boyutlarıyla Anabilim Dalları ile ilgili akademik ve idari örgütlenme
 • Yeni önerilen Mimarlık Meslek Yasası’nda eğitimi ilgilendiren maddeler
 • Mimarlık eğitiminde ‘Koruma ve Tarihi Çevre’ bilincinin verilmesi
 • Maddenin uygulanması ve bölümlerin bu konudaki tavır ve davranışları
 • Özel Üniversitelere eleman akışı
 • Bayındırlık Bakanlığı’nın TMMOB Kanunu’nda değişiklikler yapılması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararname taslağında önerilen değişikliklerin Mimarlık Okulları’nı etkileyen yönleri
 • Mimarlık Bölümlerinin eğitim ve yönetim bakımından Mühendislik-Mimarlık Fakültesi modeli içinden çıkarılması
 • ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Görüşü / Dr. Nimet Özgönül
 • ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı Koruma Dersler / Dr. Nimet Özgönül

Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın tarafından 06 Ekim 1999 tarihinde ODTÜ Rektörlüğü’ne gönderilerek üzerinde görüş istenen “Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun İle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklikler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” taslağı ile ilgili olarak T.C.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’na yazılan ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkanlığı görüşü ve İlgi ekleri

Üniversiteler arası Kurul Fen Teknik Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof.Dr.Ayhan Alkış’ın Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne bağlı Mimarlık Bölümü’nün Mimarlık Fakültesi olarak yapılandırılma isteği üzerine görüş istediği ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na iletilen Mimarlık Bölüm Başkanlığı görüşü ve İlgi ekleri

Gündemin 5. maddesi olarak Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu Toplantısı’na sunulan rapor

Sonuç Raporu/Bildirgesi